ZSP w Powidzu

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

SmodCMS

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl

Zapraszamy  Aktualności 


Dyrekcja ZSP w Powidzu informuje, że w dniach 09.10.2020 do 15.10.2020 r. 

nastąpi zmiana przywozów i odwozów uczniów do szkoły.

Przewóz odbywać się będzie autokarem z firmy ,,Tupalski” – kierowca

p. Wiesław Lange

 


Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od

2 września 2020 r.Procedury i wytyczne obowiązujące w ZSP w Powidzu od                          01 września 2020 r.


KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu

informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się      01 września 2020r. o godz.900 .

Uczniowie  i dzieci objęte dowozem  autobusem szkolnym  otrzymają wiadomość, o której godzinie zorganizowany  zostanie przywóz i odwóz.

Proszę wszystkich uczniów o założenie  maseczek ochronnych, zachowanie bezpieczeństwa  oraz zabranie  tornistrów, ponieważ będą wydawane podręczniki szkolne.

Tygodniowy plan zajęć zostanie opublikowany  31.08.2020r. na stronie internetowej  szkoły  oraz na Librusie.

Fiszki - SZKOŁA


Fundacja  Evidence Institute  zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, przeprowadziła badania „Miejsce przyjazne edukacji”.
Celem tego rankingu jest wskazanie tych gmin, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie.

W edukacji najważniejsi są uczniowie, nauczyciele oraz zarządzanie szkołą, jednak rola samorządów w Polsce jest też bardzo istotna. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazane z budżetu państwa i dokładają do oświaty własne środki.

W rankingu krajowym „Miejsce przyjazne edukacji” na 2473 gminy i miasta,
Gmina Powidz zajęła 101 miejsce, a wśród gmin i miast w Wielkopolsce - 5 miejsce.

Badanie miejsc przyjaznych edukacji uwzględnia trzy miary:
MIARA DOBREGO STARTU: uwzględniająca dostępność do edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów
z lat 2014-2019 takich jak sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny - rezultaty te są normalizowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej gmin;
MIARA NIERÓWNOŚCI: określająca zróżnicowanie wyników egzaminów wśród uczniów - im mniejsze nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu;
MIARA POSTĘPU: wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów - porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.
Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 

Przedmiot

 

Miejsce
w powiecie

 

Miejsce
w województwie

Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie

Język polski

1

1

1

Matematyka

             1        

3

3

Język angielski

1

5

8


KOMUNIKAT - PRZEDSZKOLE

Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych (wszystkie grupy) odbędzie się            27 sierpnia 2020 r o godz 16.00 Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

  LIBRUS – E-DZIENNIK