ZSP w Powidzu

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

SmodCMS

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl

Zapraszamy  Aktualności 


INFORMACJA DLA RODZICÓW 

W związku z potwierdzonym dodatnim  wynikiem testu na  koronawirusa SARS-CoV-2 u pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w uzgodnieniu z organem prowadzącym – Urzędem Gminy w Powidzu zostają zawieszone zajęcia w Przedszkolu w Powidzu

·        w oddziałach 3-4 latków od dnia 19.11.2020r. do dnia 26.11.2020r .

·        oddziałach 5-6 -latków  od dnia  23.11. 2020 r. do 29.11. 2020r.

Osoby mające kontakt  z tymi pracownikami, w tym  dzieci przedszkolne zostają skierowane na kwarantannę domową.

Z rodzicami dzieci skontaktuje się pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.

 


Komunikat Dyrektora Szkoły.

W związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020r.

Informuję :

1.       Klasy IV – VIII od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.  przechodzą na nauczanie zdalne.

2.       Zdalne nauczanie będzie się odbywać na platformie: Microsoft Teams (przede wszystkim  języki obce ), Librusie, Zoomie, Messengerze w zależności od potrzeb, umiejętności i po uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi.  

3.       Plan lekcji pozostaje bez zmian. Uczniowie muszą logować się na Librusie od godz.8.00.

4.       Nauka na platformie trwać będzie 30 minut, pozostałe 15 minut uczeń pracować będzie samodzielnie. 

5.       Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne – dodatkowe, szczególnie dydaktyczno- wyrównawcze.

6.       Nauka w klasach I – III odbywać się będzie w szkole i plan lekcji  pozostaje bez zmian.    

7.       Świetlica szkolna będzie czynna do godziny 15.00, dostępna dla dzieci klas I  -III.

8.       Przedszkole funkcjonować będzie bez zmian od godz.7.00 do godz.16.00.  

9.       Zajęcia na basenie dla klas I –IV są zawieszone

10.   Uczniowie  nie posiadający sprawnego komputera   zgłaszają  wychowawcy klasy , szkoła  posiada laptopy dla uczniów i nauczycieli.

11.   Ulega zmianie odwóz i przywóz  uczniów; przewóz uczniów odbywać się  według poniższego planu.

 

PLAN PRZEWOZÓW

PRZYWOZY

"KLEKS"

TUPALSKI

 

06:55

Powidz

06:55

Powidz

07:00

Charbin

07:10

Anastazewo I

07:05

Ługi

07:13

Anastazewo V

07:13

Powidz Osiedle

07:15

Anastazewo IV

07:20

Powidz

07:17

Anastazewo III

07:18

Anastazewo II 

07:20

Smolniki

07:22

Ostrowo Las I

07:24

Ostrowo Las

07:26

Ostrowo Wiatrak

07:28

Ostrowo Wieś I

07:30

Ostrowo Wieś II

07:33

Przybrodzin Las

07:35

Przybrodzin  

07:40

Wylatkowo Wieś

07:43

Słoszewy

07:45

Powidz Wybudowanie II

07:47

Powidz Wybudowanie I 

07:55

Powidz

 

 

ODWOZY

I odwóz

"KLEKS"

II odwóz „KLEKS”

12:35

Powidz

13:00

Powidz

12:40

Charbin

13:08

Powidz Wybudowanie I

12:45

Ługi

13:10

Powidz Wybudowanie II

12:53

Powidz Osiedle

13:10

Wylatkowo I (Słoszewy)

13:00

Powidz

13:13

Wylatkowo Wieś

13:18

Przybrodzin

13:20

Przybrodzin Las

13:23

Ostrowo Wieś II

13:25

Ostrowo Wieś I

13:27

Ostrowo Wiatrak

13:29

Ostrowo Las

13:31

Ostrowo Las I

13:33

Smolniki

13:35

Anastazewo Gr.

13:38

Anastazewo II

13:40

Anastazewo III

13:42

Anastazewo IV

13:45

Anastazewo V

14:00

Powidz

 

  Zwracam się z prośbą o przestrzeganie  obowiązujących w Polsce zasad bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia, systematyczne śledzenie informacji rządowych oraz  odczytywanie wiadomości  na platformie Librus i i stronie szkoły. Proszę wspierać dzieci ,zachęcać  do nauki oraz dbać o ich emocjonalny rozwój. Dziękuję za zrozumienie, okazaną życzliwość  oraz współpracę .   

 Z wyrazami szacunku Grażyna Niedzielska.

 


Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od

2 września 2020 r.Procedury i wytyczne obowiązujące w ZSP w Powidzu od                          01 września 2020 r.


KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu

informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się      01 września 2020r. o godz.900 .

Uczniowie  i dzieci objęte dowozem  autobusem szkolnym  otrzymają wiadomość, o której godzinie zorganizowany  zostanie przywóz i odwóz.

Proszę wszystkich uczniów o założenie  maseczek ochronnych, zachowanie bezpieczeństwa  oraz zabranie  tornistrów, ponieważ będą wydawane podręczniki szkolne.

Tygodniowy plan zajęć zostanie opublikowany  31.08.2020r. na stronie internetowej  szkoły  oraz na Librusie.

Fiszki - SZKOŁA


Fundacja  Evidence Institute  zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, przeprowadziła badania „Miejsce przyjazne edukacji”.
Celem tego rankingu jest wskazanie tych gmin, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie.

W edukacji najważniejsi są uczniowie, nauczyciele oraz zarządzanie szkołą, jednak rola samorządów w Polsce jest też bardzo istotna. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazane z budżetu państwa i dokładają do oświaty własne środki.

W rankingu krajowym „Miejsce przyjazne edukacji” na 2473 gminy i miasta,
Gmina Powidz zajęła 101 miejsce, a wśród gmin i miast w Wielkopolsce - 5 miejsce.

Badanie miejsc przyjaznych edukacji uwzględnia trzy miary:
MIARA DOBREGO STARTU: uwzględniająca dostępność do edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów
z lat 2014-2019 takich jak sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny - rezultaty te są normalizowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej gmin;
MIARA NIERÓWNOŚCI: określająca zróżnicowanie wyników egzaminów wśród uczniów - im mniejsze nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu;
MIARA POSTĘPU: wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów - porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.
Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 

Przedmiot

 

Miejsce
w powiecie

 

Miejsce
w województwie

Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie

Język polski

1

1

1

Matematyka

             1        

3

3

Język angielski

1

5

8


KOMUNIKAT - PRZEDSZKOLE

Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych (wszystkie grupy) odbędzie się            27 sierpnia 2020 r o godz 16.00 Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

  LIBRUS – E-DZIENNIK