Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza
wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025

 Wnioski można składać zgodnie z harmonogramem rekrutacji: 

  • od 1 marca do 22 marca 2024 roku (nieprzekraczalne terminy!)
  • 29 marca 2024 roku zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola
  • wnioski o kontynuacji nauki w przedszkolu przyjmowane będą również do 22 marca 2024 roku 

 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły: