mgr Danuta Kubów (d.kubow@zsppowidz.pl) – urlop /w zastępstwie – mgr Andrzej Penkert (a.penkert@zsppowidz.pl) – nauczyciel j. polskiego
mgr Sławomira Grześkowiak (s.grzeskowiak@zsppowidz.pl) –   nauczyciel języka polskiego, muzyki
mgr Dorota Wareńczak (d.warenczak@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy VI , nauczyciel języka angielskiego, chemii, biologii
mgr Anna Nowaczyk (a.nowaczyk@zsppowidz.pl)     – wychowawca klasy IV, nauczyciel języka angielskiego
mgr Eliza Marcinkowska (e.marcinkowska@zsppowidz.pl) – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Justyna Stasiak (j.stasiak@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii,
mgr Elżbieta Skudzawska (e.skudzawska@zsppowidz.pl – wychowawca klasy VIII, nauczyciel geografii, historii, bibliotekarz
mgr Dawid Machowiak (d.machowiak@zsppowidz.pl) – nauczyciel fizyki, wychowawca świetlicy
mgr Renata Lange (r.lange@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , matematyki
 mgr Jolenta  Lange – Chwiłka (j.lange-chwilka@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia  w rodzinie
mgr Monika Brzana (m.brzana@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Kaźmierska (dkazmierska@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy VII, nauczyciel informatyki, techniki, religii
mgr Radosław Czapliński (r.czaplinski@zsppowidz.pl)– nauczyciel wychowania fizycznego
Ks. Marcin Maciejewski (m.maciejewski@zsppowidz.pl) – nauczyciel religii
mgr Magdalena Metler (m.metler@zsppowidz.pl)– nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy
mgr Ewa Rydzyńska (e.rydzynska@zsppowidz.pl) – logopeda , pedagog specjalny
 mgr Zofia Kowalska (z.kowalska@zsppowidz.pl – pedagog szkolny
mgr Ewa Jurga (e.jurga@zsppowidz.pl)– wychowawca oddziału 6-latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Marciniak (a.marciniak@zsppowidz.pl) – wychowawca oddziału 5 – latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Joanna Wiącek (j.wiacek@sppowidz.pl) – wychowawca oddziału 4- Latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Lipczyńska (a.lipczynska@zsppowidz.pl) – wychowawca oddziału 3- Latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Patrycja Tyczka-Morzyńska (p.tyczka-morzynska@zsppowidz.pl) – nauczyciel wspomagający w przedszkolu, pedagog specjalny

mgr Magdalena Lauer (m.lauer@zsppowidz.pl) – kierownik świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Krych (a.krych@zsppowidz.pl) – psycholog szkolny 

 

 

Zespół Szkolno Przedszkolny

 w Powidzu

Zadzwoń

63 277 61 23

Lokalizacja

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1 | 62-430 Powidz  

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00

Email

Telefon