mgr Danuta Kubów (d.kubow@zsppowidz.pl) –   nauczyciel języka polskiego
mgr Andrzej Penkert (a.penkert@zsppowidz.pl) – nauczyciel języka polskiego
mgr Dorota Wareńczak (d.warenczak@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy VII , nauczyciel języka angielskiego, chemii, biologii
mgr Anna Nowaczyk (a.nowaczyk@zsppowidz.pl)     – wychowawca klasy V, nauczyciel języka angielskiego
mgr Eliza Marcinkowska (e.marcinkowska@zsppowidz.pl) – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Justyna Stasiak (j.stasiak@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy VI, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii,
mgr Elżbieta Skudzawska (e.skudzawska@zsppowidz.pl – wychowawca klasy IV, nauczyciel geografii, historii, bibliotekarz
mgr Iwona Trelka (i.trelka@zsppowidz.pl) – nauczyciel fizyki
mgr Renata Lange (r.lange@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , matematyki
 mgr Jolenta  Lange – Chwiłka (j.lange-chwilka@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia  w rodzinie
mgr Monika Brzana (m.brzana@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Kaźmierska (dkazmierska@zsppowidz.pl) – wychowawca klasy VIII, nauczyciel informatyki, techniki, religii
mgr Radosław Czapliński (r.czaplinski@zsppowidz.pl)– nauczyciel wychowania fizycznego
Ks. Marcin Maciejewski (m.maciejewski@zsppowidz.pl) – nauczyciel religii, wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Metler (m.metler@zsppowidz.pl)– nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy
mgr Ewa Rydzyńska (e.rydzynska@zsppowidz.pl) – logopeda , pedagog specjalny
 mgr Zofia Kowalska (z.kowalska@zsppowidz.pl – pedagog szkolny
mgr Ewa Jurga (e.jurga@zsppowidz.pl)– urlop / w zastępstwie: mgr Mirosława Lewandowska-Nowakowka (m.nowakowska@zsppowidz.pl) – wychowawca oddziału 3-latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Marciniak (a.marciniak@zsppowidz.pl) – wychowawca oddziału 6 – latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Wiącek (j.wiacek@sppowidz.pl) – wychowawca oddziału 5- Latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Lipczyńska (a.lipczynska@zsppowidz.pl) – wychowawca oddziału 4- Latków, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Patrycja Tyczka-Morzyńska (p.tyczka-morzynska@zsppowidz.pl) – urlop / mgr Agnieszka Hartwich – nauczyciel współorganizujący w kl. II, pedagog specjalny

mgr Magdalena Lauer (m.lauer@zsppowidz.pl) – kierownik świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Krych (a.krych@zsppowidz.pl) – psycholog szkolny 

 mgr Barbara Smółka (b.smolka@zsppowidz.pl) – nauczyciel muzyki

mgr Agnieszka Matuszak (a.matuszak@zsppowidz.pl) – nauczyciel współorganizujący w przedszkolu 

 

Zespół Szkolno Przedszkolny

 w Powidzu

Zadzwoń

63 277 61 23

Lokalizacja

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1 | 62-430 Powidz  

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00

Email

Telefon