mgr Danuta Kubów – wychowawca klasy VIII a, nauczyciel  języka polskiego, plastyki, muzyki
mgr Sławomira Grześkowiak –   nauczyciel języka polskiego, muzyki
mgr Dorota Wareńczak – wychowawca klasy V , nauczyciel języka angielskiego, chemii, biologii
mgr Anna Nowaczyk     – wychowawca klasy VIII b, nauczyciel języka angielskiego
mgr Eliza Marcinkowska – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Justyna Stasiak – wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii,
mgr Elżbieta Skudzawska – wychowawca klasy VII, nauczyciel geografii, historii, bibliotekarz
mgr Tomasz Tritt – nauczyciel fizyki, wychowawca świetlicy
mgr Renata Lange – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , matematyki
 mgr Jolenta  Lange – Chwiłka– wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia  w rodzinie
mgr Monika Brzana – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Kaźmierska – wychowawca klasy VI, nauczyciel informatyki, techniki, religii
mgr Radosław Czapliński – nauczyciel wychowania fizycznego
Ks. Marcin Maciejewski – nauczyciel religii
mgr Magdalena Metler – nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy
mgr Ewa Rydzyńska – logopeda , psycholog szkolny
 mgr Zofia Kowalska – pedagog szkolny
mgr Ewa Jurga  – wychowawca oddziału 5-latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Anna Marciniak – wychowawca oddziału 6-latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej
lic Joanna Wiącek– wychowawca oddziału 3- Latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Anna Lipczyńska  – wychowawca oddziału 4- Latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Patrycja Tyczka-Morzyńska– nauczyciel wspomagający w przedszkolu
mgr Magdalena Lauer – kierownik świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy

Zespół Szkolno Przedszkolny

 w Powidzu

Zadzwoń

63 277 61 23

Lokalizacja

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1 | 62-430 Powidz  

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00

Email

Telefon