Samorząd Uczniowski skład:

 •  Nadia B. kl. VIIb – przewodnicząca SU 
 •  Marta T. kl. VIIIb – z-ca przewodniczącej SU

poczet flagowy:

 • Marta T.,
 • Kacper G.,
 • Klaudia K.

 poczet do kącika patrona:

 • Zofia W.,
 • Szymon M.,
 • Pola M.

poczet sztandarowy:

 • Bożena Ch.,
 • Eliza I.,
 • Oliwier, K. 

opiekunowie: Dorota Wareńczak, Magdalena Lauer, Anna Nowaczyk