• sklad: Katarzyna Kuchta – przewodnicząca
  • Adrianna Roszak – Indycka – skarbnik 
Nr konta Rady Rodzicow: 42 8538 0002 0000 4556 2000 0010