RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • Kinga Kasprzyk – Wrzosek – przewodnicząca 
 •  Katarzyna Kuchta – zastępca przewodniczącej/sekretarz
 • Adrianna Roszak – Indycka – skarbnik 
 • Paulina Michalak – Wełnic – członek 
 • Andżelika Galińska – członek

   

 • RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA: 

 • Sylwia Szypuła – przewodnicząca
 • Aleksandra Reformat – zastępca  
 • Barbara Szeszycka – skarbnik 
 • Elwira Lange- sekretarz 

 

Nr konta Rady Rodzicow: 42 8538 0002 0000 4556 2000 0010