Marzena Góralska – sekretarz szkoły
Violetta Majchrzak –
referent administracji
Arleta Fijałkowska-
intendent
Leszek Janeczek –
woźny
Katarzyna Grochowiak –
kucharka
Agnieszka Antczak/Kamila Muszyńska  –
pomoc kuchenna
Natalia Szymańska-
pracownik obsługi
Wiesława Lange –
pracownik obsługi
Małgorzata Morzyńska – pracownik obsługi
Dorota Kołacińska –
pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi
Jolanta Kaźmierska –
pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi    
Milena Graczyk – pracownik obsługi w przedszkolu    
Milena Nawrocka – pracownik obsługi w przedszkolu