GODZINY PRZYJĘĆ –  ZSP POWIDZ 

PEDAGOG –  Zofia Kowalska

  • Poniedziałek    godz.   7:45 –  13:45
  • Czwartek           godz.  11:00  – 16:30

 PSYCHOLOG- Ewa Rydzyńska

  • Środa     godz.  8:00 – 10:00

 LOGOPEDA – Ewa Rydzyńska

  • Środa   godz.  10:00 – 16:00

 PIELĘGNIARKA  – Halina Nowakowska

  • Wtorek    godz.  8:00 – 11:30
  • Piątek      godz.  10:30 -13:30

KONTAKT Z PORADNIĄ

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

  1. Wojska  Polskiego 13 (III piętro): 62- 400 Słupca| Telefon kontaktowy: 63 2771322

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy oferuje pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. Zapewniamy rozmowę w warunkach empatii, szacunku, zrozumienia, edukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu, wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się  problemów.

http://poradniapp-slupca.pl/ 

zobacz więcej … 

PIELĘGNIARKA  – Halina Nowakowska

  •  Wtorek    godz. 8:00 – 11:30
  •  Piątek      godz. 10:30 -13:30