Projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

ROK SZKOLNY 2020/2021 

ZAJĘCIA  W RAMACH PROJEKTU

 „ROZWÓJ EDUKACJI SZKOLNEJ W GMINIE POWIDZ”

Młodzi przyrodnicy pracują w domu. Przedstawiamy wyniki niektórych prac uczniów klasy 7 z zajęć biologiczno-chemicznych.

Jak najszybciej rozpuścić substancję stała w wodzie?

Po przeprowadzeniu doświadczeń, można wyciągnąć wnioski, że temperatura, rozdrobnienie substancji i mieszanie, to czynniki, które wpływają na prędkość rozpuszczania substancji w wodzie.

Zatem najszybszy sposób to do gorącej wody wsypać rozdrobnioną substancję i ją wymieszać.

Wpływ różnych czynników na rozpuszczalność substancji stałych w wodzie.

1.   1.  Sprawdzamy jak mieszanie wpływa na rozpuszczalność substancji stałej w wodzie.

Zimna woda.  Po prawej woda z cukrem-nie mieszamy składników-cukier osiada na dno. Po lewej- mieszany , mieszamy-cukier rozpuszcza się.

Obserwacje: W zimnej wodzie cukier nie rozpuszcza się zbyt dobrze, jednak tam gdzie był wymieszany cukier rozpuścił się z łatwością.

WNIOSEK: Mieszanie wpływa na prędkość rozpuszczania się substancji w wodzie.

2.  2. Sprawdzamy, jak temperatura rozpuszczalnika (wody) wpływa na prędkość rozpuszczania się substancji stałej.

Obserwacje: Cukier lepiej rozpuszcza się w gorącej wodzie.

WNIOSEK: temperatura rozpuszczalnika wpływa na prędkość rozpuszczania się substancji w wodzie.

3.    3.Sprawdzamy, czy stopień rozdrobnienia substancji wpływa na prędkość rozpuszczania w wodzie.

Rozpuszczaliśmy zwykły cukier „Kryształ” i cukier puder.

Obserwacje: cukier puder szybciej rozpuszcza się w wodzie.

WNIOSEK: stopień rozdrobnienia substancji wpływa na prędkość rozpuszczania w wodzie.

W ciepłej wodzie cukier puder rozpuszcza się najlepiej nawet bez miesza

WNIOSKI OGÓLNE:

Czynniki wpływające na prędkość rozpuszczania substancji stałej w cieczy to:

1.     temperatura rozpuszczalnika

2.     mieszanie

3.     stopień rozdrobnienia substancji stałej

Wpływ różnych czynników na prędkość rozpuszczania się substancji w wodzie.

 Przeprowadzone próby wykazały, że temperatura, rozdrobnienie i mieszanie są czynnikami wpływającymi na prędkość rozpuszczania substancji w wodzie.

Przeprowadzone próby wykazały, że temperatura, rozdrobnienie i mieszanie są czynnikami wpływającymi na prędkość rozpuszczania substancji w wodzie.


Zajęcia rozwijające przyrodniczo-matematyczne 

 Cotygodniowe zajęcia w ramach projektu w czasie zdalnego nauczania nie mogą odbywać się w szkole. Zajęcia oparte są na doświadczeniach i eksperymentach musieliśmy przenieść na grunt domowy. Wcześniejsze eksperymenty, które przeprowadzaliśmy w szkole miały odpowiedzieć nam na wiele pytań, np.: czy krople oleju mogą poruszać się?, czy można unieść wodę na talerzu bez podnoszenia talerza,  a także dlaczego każdy umie pływać w Morzu Martwym?. W domu mamy wiele produktów,  które mogą być wykorzystane do wykonania doświadczeń. Takim produktem są drożdże. Staraliśmy się udowodnić, że możemy nadmuchać balon bez użycia płuc czy pompki. Drożdże możemy również wykorzystać do wykonania smacznych wypieków. Wystarczy, że drożdże zmusimy do pracy zapewniając im odpowiednie warunki aby mogły pączkować. Zobaczcie sami jak to udało się Waszym koleżankom. Myślę, że niektórym ślinka leci, czują zapach smacznych, chrupiących rogalików. Po powrocie do szkoły ustawi się kolejka po przepis na rogale. Życzę smacznego i udanych eksperymentów.  Elżbieta Skudzawska

HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 
„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz

Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu

,,Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”   

Oświadczenie o dochodach  

PROFIL UCZNIA 

Umowa stypendium 

Wniosek rodzica o przyznanie stypendium 


ROK SZKOLNY 2019/2020 

„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.  


Pragniemy poinformować, iż w Szkole Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r. realizowany jest projekt pt.:
„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród uczniów w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w terminie
IX.2018 –XII.2020r. poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród uczniów,
nabycie umiejętności i kompetencji u nauczycieli oraz doposażenie 2 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po przez zakup doposażenia i realizacje zajęć edukacyjnych oraz poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Wartość projektu: 185 420,00
Dofinansowanie projektu z UE: 176 145,00


HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE  I półrocze 2019/2020  


Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu

,,Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”   


HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE II półrocze 2019/2020