Projekt E-TWINNING

„Schulzeit – Lernen, Freunde und Freude”

„Schulzeit – Lernen, Freunde und Freude” to tytuł nowego projektu eTwinning, którego autorem jest nasza szkoła. Chęć udziału w nim zgłosiło aż 9 innych państw, dzięki czemu nasz projekt zyskał rangę międzynarodowego projektu eTwinning. Od października wspólnie
z uczniami z Grecji, Turcji, Chorwacji, Szwecji, Słowacji, Holandii, Czech, Ukrainy i Włoch będziemy uczyli się języka niemieckiego, stawiając oczywiście na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz poznając  kraje europejskie i panujące w nich zwyczaje.

W pierwszym etapie projektu uczniowie przedstawią siebie, swoje szkoły oraz pokażą, co mogą zobaczyć ze szkolnych okien. Grudzień upłynie nam pod hasłem przygotowań do świąt. Czy wszyscy obchodzą Boże Narodzenie 24 grudnia? Czy w całej Europie śpiewa się kolędy
i piecze pierniki? Tego wszystkiego dowiemy się od naszych eTwinningowych partnerów.
W kolejnych miesiącach opowiemy o tym jak spędzamy czas w szkole, jak wyglądają nasze przerwy, co nas otacza i co jest dla nas ważne. Przeprowadzimy też wywiady z uczniami partnerskich szkół i odpowiemy na pytania, które zadadzą nam koleżanki i koledzy z innych europejskich krajów. Być może nawiążemy trwałe kontakty ponad granicami.

Projekt realizowany będzie od października do maja. Uczestniczy w nim 21 uczniów klasy siódmej i ósmych. Narzędziem komunikacji będzie przede wszystkim platforma eTwinning
a ważnym aspektem pracy z projektem oprócz rozwijania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim będzie rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.


KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTU eTwinning

„Rund um den Tisch”

Nasz pierwszy projekt eTwinning w jezyku niemieckim,  który realizowaliśmy od kwietnia do czerwca ze szkołami z Polski, Grecji, Słowenii i Estonii spełnił wszystkie kryteria i otrzymał  „Odznakę Jakości” Krajowego Biura eTwinning.

Odznakę otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań przez uczestników projektu a w szczególności przez Nadię Brzezińską, Lenę Strzelczyk, Gracjana Matuszyńskiego, Ninę Patelską i Klaudię Kwiatkowską z klasy 7b.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu
  i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu
  i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały 
  (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace, a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi.
 6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania
  i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt
  w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów
  i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.


Kuchnia krajów niemieckojęzycznych

Podczas pracy nad realizacją projektu eTwinning „Rund um den Tisch” uczniowie z Polski, Słowenii, Grecji i Estonii przygotowywali dania kuchni krajów niemieckojęzycznych oraz zamieszczali na platformie przepisy na nie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pracy powstały 4 prezentacje z przysmakami typowymi dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Uczniowie dowiedzieli się, czego nie zabraknie na tradycyjnym stole w tych krajach  oraz jak to przyrządzić. Nasza grupa poznawała podczas lekcji niemieckiego ciekawostki na temat słynnej „Currywurst”. Uczniowie poznali tradycyjne przepisy z niemieckich blogów kulinarnych, dowiedzieli się, że „Currywurst miała w Berlinie swoje muzeum, oraz że doczekała się nawet piosenek na swój temat. Na podsumowanie dziewczyny uczestniczącew projekcie przygotowały kiełbaski z tradycyjnym sosem curry oraz krótki filmik podsumowujący efekty swoich kulinarnych zmagań.

1)     Kochrezepte aus Deutschland

3)      Kochrezepte aus Liechtenstein 

4)       Kochrezepte aus Österreich 

5)       Kochrezepte aus der Schweiz 


Maniery przy stole

Jak się zachować przy stole? Czego nie wolno robić? Uczestnicy projektu tworzyli e-booki
z zasadami zachowania przy stole. Grupy tworzyły wypowiedzi w języku niemieckim, stosowały czasowniki modalne oraz formy trybu rozkazującego. Efekty ich pracy znajdują się w prezentacji.


Menu dla ucznia

Uczestnicy projektu tworzyli jadłospis dzienny dla ucznia. Zobaczcie, co zaproponowała młodzież z Polski, Grecji i Słowenii. Naszą szkołę w tym zadaniu reprezentowały Nina i Lena z klasy 7b.


Logo projektu

Każdy projekt musi mieć swoje logo. Dlatego wykorzystaliśmy program Canva do stworzenia swoich propozycji. Poniżej możecie zobaczyć prace Nadii, Leny i Gracjana z 7b.


Gry i zabawy nie tylko interaktywne

Uczestnicy projektu oraz jego koordynatorzy tworzyli quizy, gry i karty o tematyce związanej z projektem, które do nauki mogli wykorzystać wszyscy uczestnicy. Poniżej niektóre z propozycji naszej szkoły.

Essen Memory Lena


Zadania w ramach międzynarodowego projektu „Rund um den Tisch”


 DOŁĄCZYLIŚMY DO SPOŁECZNOŚCI E-TWINNING

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów.

Naszym pierwszym projektem e.Twinning jest projekt krajowy „Rund um den Tisch”, który realizowany będzie podczas lekcji języka niemieckiego, razem z uczniami 21 innych szkół. Jego celem jest zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego i rozwinięcie słownictwa związanego z posiłkami (nazwy owoców, warzyw, napojów, potraw, przepisy kulinarne, jadłospisy).W trakcie trwania projektu wspólnie zasiądziemy do wirtualnego stołu, przypomnimy sobie zasady dobrego zachowania, zapoznamy się z daniami charakterystycznymi dla obszaru niemieckojęzycznego i stworzymy jadłospisy dla nastolatków. Nie zabraknie też dobrej zabawy: zorganizujemy konkurs na logo naszego projektu a przy naszym wirtualnym stole zagramy jeszcze w karty i quizy. Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2021r.

Zaświadczenie o rejestracji  projektu