Rok  szkolny 2020/2021

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły mają możliwość poszerzania umiejętności językowych dzięki programowi Insta.Ling. Uczniowie klasy IV, V, VI, VIIa, VIIb i VIII rozszerzają zakres słownictwa z języka angielskiego i języka niemieckiego. Jest to dla nich zadanie obowiązkowe, za które otrzymują ocenę na koniec każdego miesiąca. Ocenie podlega systematyczność. W ten sposób osoby o nieco mniejszych zdolnościach językowych mogą otrzymać najlepsze oceny za wytrwałość.
Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Ponadto Insta.Ling daje możliwość sprawdzania wiedzy uczniów za pomocą ćwiczeń, kartkówek i sprawdzianów.
Życzymy wytrwałości.
W czerwcu wyłoniony zostanie MISTRZ INSTALINGU – uczeń, który najwytrwalej , codziennie wykonywał przynajmniej jedną sesje na Insta.ling.


Dowiedz się więcej na stronie: https://instaling.pl


Rok  szkolny 2019/2020

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mają możliwość poszerzania umiejętności językowych dzięki programowi Insta.Ling. Uczniowie klasy V, VIa, VIb, VII i VIII rozszerzają zakres słownictwa z języka angielskiego i języka niemieckiego. Jest to dla nich zadanie obowiązkowe, za które otrzymują ocenę na koniec każdego miesiąca. Ocenie podlega systematyczność. W ten sposób osoby o nieco mniejszych zdolnościach językowych mogą otrzymać najlepsze oceny za wytrwałość.
Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Życzymy wytrwałości.
W czerwcu wyłoniony zostanie MISTRZ INSTALINGU – uczeń, który najwytrwalej , codziennie wykonywał przynajmniej jedną sesje na Insta.ling.


Dowiedz się więcej na stronie: https://instaling.pl