Uczniowie klasy 6 realizowali dzisiaj podczas zajęć języka niemieckiego pierwszą w tym roku szkolnym lekcję z innowacji metodycznej „Experimentieren mit Deutsch”. Tematem przewodnim była woda. Uczniowie poznali słownictwo, uczyli się wyrażać przypuszczenia a następnie wykonali doświadczenia, na podstawie których tworzyli krótkie wypowiedzi określające, co się topi a co utrzymuje na powierzchni wody. Zastanawiali się też, dlaczego tak się dzieje. Lekcja zawierała elementy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego. Metoda ta pozwala bardziej zainteresować i zaktywizować ucznia podczas lekcji oraz ukazuje język obcy, jako narzędzie do zdobywania nowej wiedzy.