Nasza szkoła dołączyła do programu Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Jest to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

Odbyły się pierwsze lekcje, podczas których uczniowie poznali pojęcie suszy, jej typy oraz konsekwencje; regiony Polski najbardziej
zagrożone występowaniem suszy; działania, które wspomagają retencję oraz minimalizują skutki suszy, a także działania potęgujące zjawisko i skutki suszy. Ponadto przedstawione zostały sposoby gromadzenia wody (retencja) oraz jej oszczędzania. Uczniowie z zaangażowaniem podjęli temat oszczędzania wody i zapobiegania suszy, wypełnili karty pracy przygotowane przez Wody Polskie.

Szkolnymi koordynatorami projektu są opiekunowie szkolnego koła LOP: p. Dorota Wareńczak i p. Justyna Stasiak.