Z uwagi na to, że obecnie nie ma możliwości publikowania wyników z podaniem danych na stronach internetowych placówek. Taka możliwość istniała wyłącznie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – a takie ograniczenie na dzień dzisiejszy nie zostało wprowadzone i nie obowiązuje.

Listę dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można sprawdzić przy sekretariacie szkoły w godzinach otwarcia budynku: 7.00-18.00