Dnia 24 czerwca 2022 r. o godz. 8:00 społeczność uczniowska ZSP w Powidzu uczestniczyła we mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
     O godz. 9:00 na dolnym korytarzu szkoły rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, pocztu flagowego i delegacji do Kącika Patrona, przewodniczący klas złożyli raport. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn.
     W dalszej kolejności głos zabrała dyrektor Anna Wierzbicka która serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Na początku swojego wystąpienia podsumowała pracę Zespołu w bieżącym roku szkolnym wskazują, że  realizowane przedsięwzięcia i projekty przełożyły się na uzyskane przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz osiągnięć  w równych konkursach i zawodach. Następnie dyrektor szkoły podziękowała rodzicom za wsparcie w pracy wychowawczej, życzliwość i pomoc w organizowaniu różnych przedsięwzięć. Na zakończenie życzyła nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym udanego urlopu, a uczniom wspaniałych wakacji.
     Głos zabrał wójt Jakub Gwit, który zwrócił uwagę na wysokie osiągnięcia uczniów, wyrażając wiarę, że zdobyta przez nich wiedza będzie wykorzystana w przyszłości. Podziękował serdecznie nauczycielom za realizację zadań, a rodzicom za współpracę.   

     Następnie  p. Grażyna Niedzielska emerytowany dyrektor ZSP  ciesząc się z sukcesów uczniów podziękowała za pracę p. dyrektor Annie Wierzbickiej i całemu gronu nauczycielskiemu , a przede wszystkim uczniom, którzy cieszą się z promocji do następnej klasy. Życzyła wszystkim dobrego wypoczynku.

Starszy dzielnicowy asp. sztab. Sebastian Kopczyński, podczas swojego wystąpienia  przypomniał zasady prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz w innych przestrzeniach życia publicznego, życzył wszystkim zebranym bezpiecznych wakacji.

Kolejnym punktem było wręczanie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród przez dyrektora, wychowawców i Przewodniczącą Rady, a także wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce w II półroczu przez Wójta Gminy Powidz  i zastępcę przewodniczącego Rady Powidz Michała Nawrockiego.

Lista wyróżnionych uczniów.

Klasa I

Gabriela Krenc

Eliza Morzyńska

Stanisław Nawrocki

Barbara Piecyk

Aniela Szypuła

Gabriela Wolna

Klasa II

Szymajda Maciej

Eliza Ziemba

Fabian Borucki

Rurek Borys

Szymański Krzysztof

Jakub Smarsz

Klasa III :

Rafał Andrzejewski

Sebastian Białka

Miłosz Bułakowski

Wojciech Danyluk

Zofia Imbiorowicz

Leon Kornecki

Martyna Kwiatkowska

Szymon Olejniczak

Oskar Wełnic

Klasa IV:

Iga Grad

Lena Pietrowicz

Marta Borowiec

Aleksandra Barczak

Mariusz Budkiewicz

Maria Foremska

Klasa V :

Marian Piotrowski,

Izabela Stasiak,

Dominika Grylewicz

Maria Drzewi

Nela Majchrzak

Krystian Nowak

Kl. VI

Amelia Kapczyńska

Julia Kędzierska

Kl. VII

Bocheńska Lena

Somerfeld Fabiola

Voloshchuk Dmytro

    W dalszej kolejności dyrektor wręczyła p. Kindze Kasprzyk- Wrzosek w uznaniu za zasługi, statuetkę „Przyjaciela Szkoły”, dziękując za owocną współpracę. Podziękowała również rodzicom, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły.

    Następnie zostały wręczone nagrody za konkursy literackie, pożarnicze i  artystyczne.

     Na zakończenie uroczystości uczniowie pod kierunkiem p. Doroty Kaźmierskiej i  p. Sławomiry Grześkowiak przedstawili  program słowno-muzyczny, który wprowadził wszystkich zgromadzonych w wakacyjny klimat.
W radosnym nastroju uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas w celu wręczenia pozostałych świadectw.