W piątek w naszej szkole odbyły się eliminacje do OTWP – „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursie udział wzięło 24 uczestników, którzy zmagali się z pytaniami z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, szeroko rozumianego ratownictwa, bezpieczeństwa powszechnego a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego. Rywalizacja przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów).

Niezmiernie miło jest mi powiadomić i jednocześnie pogratulować Rafałowi Andrzejewskiemu z Klasy IV i Marianowi Piotrowskiemu z klasy VI, którzy będą reprezentować naszą szkołę w ” Finale Powiatowej Edycji” .

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!!!!