Już niedługo uczniowie klas VIII zakończą drugi etap edukacyjny i przyjdzie czas na wybór nowej szkoły. Wielu z nich jeszcze jej nie wybrało. Szkoły ponadpodstawowe zapraszają uczniów, aby mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną. Jedną z takich szkół jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. Dnia 6 kwietnia 2022 r. uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami mieli okazję zobaczyć budynek szkoły, poznać uczniów oraz nauczycieli. Wielu z nich przekonało się do pobliskiej szkoły, która oferuje wiele kierunków kształcenia. Uczniowie byli bardzo mile zaskoczeni i niejeden z nich wybierze właśnie ZSP Witkowo.

Dziękujemy za miłe przyjęcie!