Już od kilku lat nasi uczniowie mają możliwość wykorzystania innowacyjnej metody do nauki słownictwa i pracy z programem InstaLing. Aplikacja wykorzystywana jest zarówno na języku angielskim, jak i niemieckim i pomaga dzieciom i młodzieży szybciej opanować słówka i podnieść skuteczność nauczania języków obcych. W dowód uznania naszego zaangażowania i systematycznego stosowania tej metody otrzymaliśmy kolejny certyfikat jakości kształcenia. Jest to zasługa wszystkich uczniów i nauczycieli języków obcych.

A dlaczego wykorzystujemy program w procesie nauki?

  • EFEKTYWNA NAUKA: Wszyscy wiedzą, że najlepsze rezultaty w przyswajaniu słownictwa daje systematyczna praca. Nawet kilka minut na naukę przyniesie efekty, jeśli tylko będzie to codzienne kilka minut. Program do tej systematycznej pracy mobilizuje.
  • INTELIGENTNE NARZĘDZIE: Program zbiera informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do dziecka.
  • MONITOROWANIE POSTĘPÓW: InstaLing daje rodzicom możliwość wglądu w raporty o systematyczności pracy i postępach ucznia.
  • WYMOWA: Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym dziecko dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.
  • KRÓTKI CZAS CODZIENNEJ NAUKI: Pojedyncza sesja trwa średnio ok kilku minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia dziecka oraz nie nakłania do długiego spędzania czasu przed ekranem komputera lub smartfona.
  • RAPORTY: Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje jak często dany uczeń pracuje. Nie ma znaczenia, jak długo trwa proces zapamiętywania ale doceniane są zaangażowanie i podejmowana próba.
  • LEPSZE REZULTATY: Uczniowie poprawiają swój poziom przyswajania słówek oraz zwiększa się ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym.
  • ZAPAMIĘTANE NA DŁUŻEJ: InstaLing pomaga dobrze utrwalić słówka i zapamiętać je na dłużej, a tylko wtedy uczniowie będą potrafili je wykorzystać podczas autentycznej sytuacji komunikacyjnej.
  • I WŁAŚNIE DLATEGO PRACUJEMY Z INSTALING. PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKU OBCYM … a nie tylko do napisania kartkówek i sprawdzianów .