Dnia 19 grudnia podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Patrona rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny o znajomości Praw Dziecka.

Celem konkursu było zainteresowanie tematem Konwencji o Prawach Dziecka, zaznajomienie uczniów z prawami, które im przysługują oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Spośród wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie wyłoniono laureatów:

I miejsce – Aniela Szypuła, kl. II

II miejsce – Oskar Wełnic, kl. IV

III miejsce – Amelia Łukowska, kl. I

Zwycięzcy zostali nagrodzeni grami planszowymi, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

Nagrody konkursowe zostały sfinansowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu.