Po raz kolejny w naszej szkole obchodzić będziemy Dzień Wesołej Dyni.
Z tej okazji ogłaszamy konkurs.

Konkurs na Happy Pumpkin- wesołą dynię:

a) organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu
b) konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu
c) zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wesołej dyni.
d) każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę i zawierać: (imię, nazwisko oraz klasę)
e) ilość prac jednego ucznia: max. 1.
f) termin składania prac 30.10.2023 r.- dolny korytarz (do godziny 9.00)
g) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2023 r.
h) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z
regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków
i) prace zostaną wyeksponowane w szkole

Kryteria oceniania prac
1. Czynny udział ucznia przy wykonywaniu dekoracji.
2. Zgodność pracy z tematem.
3. Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.

Zasady oceniania prac
1. Organizator dokona prezentacji każdej pracy i umieści ją na specjalnie przygotowanym miejscu w szkole.
2. Jury dokona oceny wszystkich prac konkursowych.
3. Autorzy trzech prac w kategorii 1-3 oraz trzech prac w kategorii 4-8 zostaną nagrodzeni.

Ponadto ogłaszamy konkursy związane z jedną z tradycji krajów anglojęzycznych- Halloween.

1. Konkurs dla klas 1-5 na plakat przedstawiający słownictwo związane z jedna z tradycji krajów anglojęzycznych – Halloween.

a) organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu
b) konkurs adresowany jest do uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu
c) zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego słownictwo związane z Halloween, format A3/ A2, technika dowolna
d) każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę i zawierać: (imię, nazwisko oraz klasę)
e) ilość prac jednego ucznia: max. 1.
f) termin składania prac 27.10.2023 r., prace oddajemy p. Dorocie Wareńczak lub p. Annie Nowaczyk
g) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2023 r.
h) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z
regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków
i) prace zostaną wyeksponowane w szkole

Kryteria oceniania prac
1. Czynny udział ucznia przy wykonywaniu plakatu.
2. Zgodność pracy z tematem.
3. Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.

Zasady oceniania prac
1. Organizator dokona prezentacji każdej pracy i umieści ją na specjalnie przygotowanym miejscu w szkole.
2. Jury dokona oceny wszystkich prac konkursowych.
3. Autorzy trzech prac w kategorii zostaną nagrodzeni.

2. Konkurs dla klas 6-8 na plakat przedstawiający tradycję krajów anglojęzycznych – Halloween.

a) organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu
b) konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu
c) zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego tradycje związane z Halloween, format A3/ A2, technika dowolna
d) każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę i zawierać: (imię, nazwisko oraz klasę)
e) ilość prac jednego ucznia: max. 1.
f) termin składania prac 27.10.2023 r., prace oddajemy p. Dorocie Wareńczak lub p. Annie Nowaczyk
g) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2023 r.
h) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z
regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków
i) prace zostaną wyeksponowane w szkole

Kryteria oceniania prac
1. Czynny udział ucznia przy wykonywaniu plakatu.
2. Zgodność pracy z tematem.
3. Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.

Zasady oceniania prac
1. Organizator dokona prezentacji każdej pracy i umieści ją na specjalnie przygotowanym miejscu w szkole.
2. Jury dokona oceny wszystkich prac konkursowych.
3. Autorzy trzech prac w kategorii zostaną nagrodzeni.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursach.

Nauczyciele języka angielskiego