Amelia Kapczyńska oraz Julia Kędzierska z klasy 8 wraz z nauczycielem języka niemieckiego Elizą Marcinkowską uczestniczyły 17 października w wyjątkowym wydarzeniu z okazji promocji projektu #deutschbewegt – niemiecki – język nowych możliwości. Warsztaty kreatywno – językowe odbywały się w gmachu Coillegium Novum UAM a zorganizowane i przygotowane zostały przez Goethe Institut. Uczennice mogły rozwiązywać zagadki językowe, wypróbować kostki merge Cube, sprawdzić, jaka „magia” dzieje się po ich użyciu i co mają wspólnego z nauką języka niemieckiego, wejść do wirtualnej przestrzeni Deutschspace digital i poznać jej ofertę dla uczących się niemieckiego oraz wykonać własne torby z logo projektu. Dodatkową atrakcją była wirtualna wycieczka, która pozwoliła przenieść się nam na chwilę do Niemiec. Byliśmy między innymi przed ratuszem w Monachium, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, czy na moście w Dreźnie. Cały program pomógł młodzieży poznać nowe sposoby nauki języka niemieckiego, poszerzyć wiedzę krajoznawczą oraz pokazał możliwości, jakie stwarza dzisiaj wykorzystanie sztucznej inteligencji.