„Made in Deutschland” to tytuł międzyszkolnego projektu, który uczniowie klas 5-8 realizowali w roku szkolnym 2022/2023 wspólnie z kolegami i koleżankami z Rzeszowa, Ślemienia i Lublina. Współpraca nawiązana została w ramach udziału naszych placówek w ogólnopolskim projekcie „Deutsch Plus” realizowanym przez Goethe Institut i zainicjowana przez nauczycieli języka niemieckiego. Celem projektu było zapoznanie z niemieckimi wynalazkami, praca z materiałami autentycznymi, rozwijanie krytycznego myślenia, kreatywności oraz przygotowanie do korzystania z narzędzi TIK.

Pierwszym etapem było przedstawienie się i poznanie kolegów i kolegów z innych szkół. Młodzież tworzyła plakaty, wpisy lub nagrywała wiadomości w języku niemieckim, wykorzystując umiejętności językowe do autentycznej komunikacji. Kolejnym zadaniem było zapoznanie się z niemieckimi wynalazkami oraz przygotowanie plakatów i pytania quizowego o jednym z nich. Dzięki dodawaniu wpisów na Padlecie, dostęp do stworzonych w różnych szkołach prezentacji mieli wszyscy uczestnicy projektu.

Na zakończenie uczniowie z czterech szkół wzięli udział we wspólnej grze Kahoot, w której mogli sprawdzić swoją wiedzę o niemieckich wynalazkach. Niejednokrotnie przyznawali przy tym, że nie zdawali sobie sprawy z niemieckiego pochodzenia wielu używanych przez nich na co dzień przedmiotów.

Projekt podsumowany został w czerwcu a jego uczestnicy odebrali zaświadczenia udziału i drobne upominki przygotowane przez koordynatora.