W czerwcu dobiegły końca działania podejmowane w klasie 1, w ramach innowacji pedagogicznej z nauki programowania.

 Zajęcia z programowania umożliwiły dzieciom poznanie elementarnych zasad pracy z matą do kodowania oraz matą do kodowania online, robotem edukacyjnym, jego kalibracją, puzzlami, a także były okazją do nauki rysowania tras mazakami z sekwencjami kolorów. Dzieci samodzielnie układały puzzle, programowały rozkazy dla robota, utrwalały kierunki w przestrzeni i na kartce papieru, poprawnie odczytywały kody kolorów. Podczas ćwiczeń uczniowie mieli okazję pracować w parach lub grupach, trenowali umiejętności podejmowania wspólnych decyzji, rozwiązywania problemów, a także wymieniali się spostrzeżeniami i ćwiczyli cierpliwość.

Uczniowie byli zainteresowani zajęciami z kodowaniem i programowaniem. Wykazywali się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością. Rozwijali logiczne i abstrakcyjne myślenie oraz wyobraźnię. Potrafili też umiejętnie współpracować podczas wspólnego wykonywania zadań.

Odbyło się również kilka zajęć z ozobotem i matą do kodowania w grupach przedszkolnych.