Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza
wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do  Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2023

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły:

(druki zgłoszeń będzie można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)