Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił w naszej szkole zajęcia lekcyjne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań uroczystości szkolnych i innych form rozwijania umiejętności. W miesiącach wrzesień, październik 2023r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Zestaw nagłośnieniowy, kamera, mikrofon bezprzewodowy – uczniowie zaznajamiali się z pracą filmowca i fotografa. Rozwijali swoje umiejętności podczas akademii z okazji różnych świąt i uroczystości szkolnych, wyjazdów, konkursów czy też pracy uczniów na zajęciach w szkole.

Klocki Lego Education Spike Prime – zajęcia z wykorzystaniem klocków miały na celu rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia poprzez tworzenie własnych projektów, pobudzanie uczniów do refleksji na temat zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, uzdolnień. Uczniowie uczyli się budowy maszyn, pojazdów i sterowania nimi przy jednoczesnym rozwijaniu wyobraźni przestrzennej, majsterkowaniu oraz programowaniu.

Drukarka 3 D – rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wyszukiwanie obiektów do druku, zmienianie parametrów wydruku, rodzaj filamentu, ćwiczenie sprawności grafomotorycznej, planowania przestrzennego.

Roboty edukacyjne Ozoboty  – poprzez zabawę z robotami uczniowie uczyli się sterowania, rozwijali umiejętności logicznego myślenia, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy w grupie i podstaw języka angielskiego.

Długopisy 3D pen –podczas tworzenia modeli według własnych wzorów, symboli i znaczków ćwiczyli sprawności grafomotoryczne, planowania przestrzennego. Podczas zajęć powstały graficzne obrazy emocji i prace według własnego pomysłu.

Laminator – dzięki któremu uczniowie zabezpieczali swoje prace i pomoce doskonaląc sprawności manualne i dokładność.

Koordynator Dorota Kaźmierska