Są szczególne dni w roku, w których wszystkie wnuki wyrażają swoim Babciom i Dziadkom miłość, szacunek oraz wdzięczność za ich trud, opiekę i oddanie a przede wszystkim dziękują za czas, który zawsze dziadkowie im poświęcają. W tych dniach wnuczęta składają serdeczne życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka wręczając  laurki, kwiaty i własnoręcznie wykonane upominki. Także świetlica szkolna włączyła się w obchody tego święta organizując różnorodne formy zajęć. W czasie zajęć edukacyjnych dzieci uczestniczyły w rozmowach i pogadankach związanych z Babcią i Dziadkiem, redagowały również życzenia a podczas zajęć plastycznych wykonywały laurki.