Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił w naszej szkole zajęcia lekcyjne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności.

W miesiącu wrześniu 2022r w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach ww. programu.

Pierwszym i podstawowym sprzętem, który jest nieodzownym, a zarazem kreatywnym elementem wyposażenia każdej sali lekcyjnej są tablice suchościeralne wykorzystywane codziennie w procesie dydaktycznym.

Kolejnym narzędziem do świetnej zabawy, ale też nauki i kształtowania nowych umiejętności jest sprzęt nagłaśniający oraz kamera i aparat fotograficzny, który wykorzystany został do uwiecznienia uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, wyjazdów na basen, akcji sprzątania świata czy też zajęć w świetlicy szkolnejzabawa z Ozobotami. Zajęcia miały na celu rozwijanie kreatywności i myślenia logicznego poprzez tworzenie własnych projektów, pobudzanie uczniów do refleksji nt. zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, uzdolnień.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.