Uczniowie naszej szkoły zrealizowali w ubiegłym tygodniu pierwsze zadanie w ramach projektu „Świetliczaki na tropie…kolorów świata”. Było nim stworzenie mini słowniczka z europejskimi powitaniami. Dzieci poznawały europejskie flagi i uczyły się, jak powitać koleżankę lub kolegę z innego kraju. Teraz już na pewno będą wiedziały, jak rozpocząć „europejskie” kontakty. Efekty prac uczniów zobaczyć można w świetlicy szkolnej.