Słowami tej piosenki 26 października uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli część artystyczną podsumowującą uroczystość ślubowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 roku. W obecności sztandaru szkoły, pani dyrektor Anna Wierzbicka dokonała aktu pasowania i wręczyła uczniom ich pierwszy ważny dokument- legitymację szkolną.
„Pierwszaki” w galowych strojach i z uśmiechem na twarzy dumnie prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni rodzice, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy ze starszych klas, którzy nagradzali występy gromkimi brawami. Tradycyjnie najmilszą chwilą były życzenia i niespodzianki przygotowane na zakończenie uroczystości.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za przybycie, wsparcie, zaangażowanie. Klasie drugiej , trzeciej i Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu słodkich niespodzianek. Dziękuję również za upamiętnienie naszej uroczystości na fotografiach oraz sponsorowi za zakup drukarki do klasy.
Pierwszoklasistom, życzymy by każdy dzień w naszej szkole dostarczał wspaniałych przygód, by szkoła była miejscem gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania!