Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach sportowych na basenie w Słupcy. Uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.