Należymy do sieci szkół współpracujących z Goethe Institut

Deutsch Plus to jeden z wiodących projektów Goethe Institut w Warszawie, który rozpoczął się w 2019r. Jego celem jest zaangażowanie dyrektrów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w działania na rzecz popularyzacji języka niemieckiego. Projekt od początku obejmował szkoły, które oferowały zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego i miał na celu stworzenie silnej, aktywnej sieci poprzez wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli, przygotowanie bogatej oferty zajęć językowych dla uczniów i podniesienie prestiżu szkoły w lokalnej społeczności. Co istotne projekt bazuje nie tylko na inicjatywach Goethe Institut. Silną stroną projektu jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń i współpraca między szkołami.

Jest nam niezmiernie miło, że ponownie zostaliśmy przyjęci do tej sieci, co oznacza, że nasza szkoła aktywnie włącza się w promowanie nauki języka niemieckiego. Naszym tegorocznym hasłem jest wpis z upominków, którymi obdarowujemy uczestników projektowych działań „Deutsch, leichter als du denkst”/ „Niemiecki, łatwiejszy niż myślisz”.

Tegoroczne aktywności:

UDZIAŁ W DYSKUSJI PODCZAS KONFERENCJI DLA DYREKTORÓW I KOORDYNATORÓW PROJEKTU, WARSZAWA 7-8.10.2021R.

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTKA DLA KONSULATU”

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w ogłoszony przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu konkurs plastyczny, w ramach którego przygotowywali projekty kartek świątecznych z życzeniami oczywiście po niemiecku. Organizatorzy otrzymali kilkaset prac konkursowych a wśród wyróżnionych znalazła się kartka Nadii Brzezińskiej z klasy 8b, która w okresie przedświątecznym została zdjęciem w tle na Facebookowym profilu Konsulatu. Nadia nagrodzona została upominkami z logo, przekazanymi przez organizatorów.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA… KONKURS „KOCH MIR WAS 2”

Jesienią wzięliśmy też udział w drugiej edycji konkursu „Ugotuj mi coś”. Tym razem uczniowie przygotowywali ich ulubione świąteczne smakołyki oraz ich przepisy w języku niemieckim.

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ORE I GOETHE INSTITUT

Nasi uczniowie wzięli udział w filmiku przygotowanym przez nauczyciela języka niemieckiego, przedstawiającym wykorzystanie podczas zajęć metod aktywizujących poznanych podczas szkoleń DELFORT. Film zyskał uznanie JURY i zdobył I miejsce w konkursie. Wyniki ogłoszone zostały podczas konferencji z okazji 20-lecia programu DELFORT.

PRACA Z MATERIAŁAMI AUTENTYCZNYMI – POCZTA BOŻONARODZENIOWA

Jednym z ważniejszych zadań nauczycieli języków obcych jest zbliżenie sytuacji w klasie do autentycznej komunikacji. Dlatego uczniowie klasy 5 uczyli się pisać listy i tworzyli pierwsze wypowiedzi w języku niemieckim przygotowując listy do Dzieciątka w Engelskirchen. Listy wysłane zostały do Niemiec a tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie otrzymali swoje pierwsze odpowiedzi po niemiecku. W kopertach zaadresowanych imiennie do każdego ucznia znalazły się też drobne świąteczne upominki.

ODKRYWANIE NIEMIECKIEJ SCENY MUZYCZNEJ I NAUKA JĘZYKA, MIĘDZY INNYMI Z ZESPOŁEM MUNICH SUPERCREW

Członkowie zespołu Munich Supercrew już od roku towarzyszą uczestnikom projektu w procesie nauki języka. Do tej pory odbyły się specjalne dwa koncerty dla uczniów sieci szkół Deutsch Plus. Ostatni tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Teksty ich utworów wykorzystujemy również podczas lekcji w klasie siódmej i ósmej, co ułatwia osiąganie umiejętności językowych. Jedna z piosenek zainspirowała nas też w ubiegłym roku do przygotowania filmiku/prezentacji o naszej okolicy.

OTRZYMUJEMY MATERIAŁY PROMOCYJNE

Dzięki zaangażowaniu w projektowe zmagania i udziałowi koordynatora w warsztatach metodycznych pozyskujemy upominki, którymi możemy nagradzać uczestników konkursów.

DOSKONALENIE KADRY

Udział w projekcie to również większe możliwości doskonalenia umiejętności dydaktyczno-metodycznych dla nauczycieli. W minionym półroczu, oprócz wspomnianej konferencji i warsztatów, nauczyciel języka niemieckiego uczestniczył w dwóch międzynarodowych kursach zorganizowanych wspólnie z Goethe Institut w Berlinie i Deutsche Auslandsgesellschaft z Lubeki.

PRÓBUJEMY SIŁ JAKO REDAKTORZY GAZETKI

Naszą kolejną aktywnością jest tworzenie artykułów do niemieckojęzycznej gazetki. Konkurs właśnie trwa. Szczegóły wkrótce.