Pierwsze aktywności w ramach projektu „Schulzeit – Lernen, Freunde und Freude już za nami”

W październiku 2021r. nasza szkoła stworzyła autorski, międzynarodowy projekt „Schulzeit – Lernen, Freunde und Freude”, do udziału w którym przystąpiły szkoły z Chorwacji, Grecji, Holandii, Szwecji, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Włoch. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim, podnoszenie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej, odkrywanie bogactwa kulturowego Europy oraz stwarzanie okazji do praktycznego wykorzystania zdobytych podczas lekcji umiejętności językowych. Cele te możemy osiągać dzięki różnorodności zastosowanych form i metod pracy, które szybko zyskały uznanie naszych partnerów z Europy.

Do komunikacji z partnerami wykorzystujemy bezpieczną platformę Twinspace, na której zamieszczamy efekty swojej pracy i zapoznajemy się z informacjami od koleżanek i kolegów z Europy.

Jakie zadania udało nam się już zrealizować?

Przedstawiliśmy się oraz poznaliśmy uczniów z partnerskich szkół.

Uczestnicy projektu stworzyli grafikę z imionami i krajami pochodzenia oraz dodali wpisy i filmy mówiące o ich wieku i zainteresowaniach. Grafiki przygotowano z wykorzystaniem programu Mentimeter.

Poznaliśmy szkoły kolegów i koleżanek z Europy

Drugim zadaniem każdej szkoły uczestniczącej w projekcie było przygotowanie prezentacji lub filmu o szkole. Dzięki temu mogliśmy przypomnieć sobie słownictwo i tworzenie wypowiedzi z zakresu tematycznego szkoła oraz poznać miejsca, w których nasi koledzy i koleżanki spędzają znaczną część dnia. eTwinningowi partnerzy pokazali nam, w jakich warunkach się uczą, jak wyposażone są ich sale lekcyjne, gdzie spędzają przerwy i „odpoczywają”.

Podzieliliśmy się widokami z naszych szkolnych okien.

Szkoła to jedno a widok ze szkolnych okien pozwolił nam poznać okolicę i fragmenty miejscowości, w których uczy się młodzież. Większość, tak jak my nie uczy się w centrach miast i ze szkolnych okien podziwia przyrodę. Do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy program Canva, w którym wspólnie mogliśmy tworzyć i edytować naszą prezentację.

Poznaliśmy bożonarodzeniowe zwyczaje

Święta Bożego Narodzenia to ważny element również naszego szkolnego życia. Dlatego w projekcie postanowiliśmy podzielić się zwyczajami, jakie im towarzyszą. Do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy Padlet, dzięki któremu mogliśmy na bieżąco dodawać informacje i śledzić efekty pracy innych. Dzisiaj wiemy już, że nie wszyscy obchodzą Święta w tym samym, co my okresie, jakie potrawy przygotowuje się na bożonarodzeniowy stół w Europie oraz co wspólnego ze świętami w Szwecji ma Kaczor Donald.

Zadania na kolejne miesiące:

Tak wyglądają nasze przerwy – Mannquin Challenge

Szkolne śniadania pod lupą

Czas wolny w szkole – niemożliwe? A jednak.

Wywiady z uczniami partnerskich szkół

Spotkania online

Konkurs na logo projektu

To co nas otacza – to co dla nas ważne.

Szkoły partnerskie na mapie

Potwierdzenie rejestracji projektu