22 czerwca 2023 r. o godzinie 16.00 uczniowie klasy 8 spotkali się w murach powidzkiej szkoły aby zakończyć ośmioletni okres edukacji w Szkole Podstawowej.

     Po odśpiewaniu hymnu i złożeniu kwiatów w Kąciku Patrona Szkoły głos zabrała pani dyrektor Anna Wierzbicka , która serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. W swoim wystąpieniu podsumowała lata pracy ósmoklasistów, ich udział w licznych projektach, konkursach, zawodach sportowych, w których zdobywali wiele osiągnięć  na szczeblu gminy, powiatu i  województwa. W dalszej kolejności przemawiał Wójt Gminy Powidz p. Jakub Gwit. Podziękował gronu pedagogicznemu oraz uczniom za ich pracę na tym etapie nauki, a rodzicom za współpracę. Emerytowana dyrektor szkoły p. Grażyna Niedzielska w swoim wystąpieniu podziękowała absolwentom za te  lata pracy z ósmoklasistami, w których miała możliwość kierowania szkołą i życzyła młodzieży wspaniałych wakacji przed czekającym ich następnym etapem edukacji. Przewodniczący Rady Gminy   p. Filip Muszyński podobnie jak przedmówcy, podziękował uczniom za pracę w powidzkiej szkole i życzył sukcesów w kolejnych szkołach, do których udadzą się absolwenci.

   Po wystąpieniach gości nastąpił  bardzo ważny moment przekazania sztandaru szkoły uczniom klasy 7. Nowy chorąży przyjął sztandar szkoły i obiecał dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnym reprezentowania szkoły. Następnie uczniowie klasy ósmej złożyli na ręce wychowawcy ślubowanie.

     Kolejnym punktem było wręczanie nagród przez dyrektora, wychowawcę i Przewodniczącą Rady Rodziców a także przydzielenie przez Wójta Gminy Powidz stypendiów naukowych za wyniki w nauce w II semestrze.

     Statuetkę Prymusa Szkoły otrzymała Fabiola Somerfeld.  Nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymały również: Zuzanna Michałowska i Lena Bocheńska.

Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

     Stypendia naukowe za wyniki w nauce w II semestrze Wójt Gminy Powidz przydzielił: Fabioli Somerfeld, Zuzannie Michałowskiej i Lenie Bocheńskiej.

    Opiekunki Samorządu Uczniowskiego wręczyły wyróżniającym się w pracy na rzecz SU nagrody książkowe, a p. Radosław Czapliński wręczył medale najlepszym sportowcom, którzy zdobyli czołowe lokaty w Igrzyskach Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

    Dyrektor szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców wręczyły podziękowania dla rodziców za wkład wniesiony w życie szkoły. Podziękowania otrzymali: Państwo Joanna i Daniel Sobieszczańscy, Magdalena i Dawid Lauerowie, Ewa i Piotr  Jurgowie, Kamila i Daniel Przywarci,  Aneta i Janusz Bocheńscy.

   Ósmoklasiści wręczyli podziękowania i kwiaty nauczycielom oraz zaproszonym gościom a także wychowawcy i dyrektorowi szkoły. Rodzicom w podziękowaniu za wychowanie i serce, wyrozumiałość i pomocną dłoń, za rodzicielską miłość uczniowie wręczyli kwiaty.

   Swoich wychowanków pożegnała Elżbieta Skudzawska, która życzyła absolwentom by z wiarą w siebie szli przez życie. Następnie dodała „W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą Wam  odnosić sukcesy. My  mamy nadzieję, że udało nam się je tylko wzmocnić. Lećcie do gwiazd. Wszystko jest możliwe…”

     Na pożegnanie uczniowie  klasy ósmej  przygotowali, pod kierunkiem autora sztuki, program artystyczny.  W sztuce „Escape room Powidz”, autorstwa Andrzeja Penkerta, napisanej specjalnie na tę okazję, absolwenci doszli do wniosku, że wspomnienia trzymają  w pamięci i w sercu, to one są najważniejsze i nikt im ich  nie odbierze. W dalszy rejs ku przyszłości zabiorą wiarę, odwagę i to czego zdołali się nauczyć w szkole, w Powidzu. Ich statek płynie, ale jak pokazali absolwenci, trudno jest opuścić miejsce, które się kocha.

Scenografię do spektaklu przygotowała pani Magdalena Lauer.

   Wszystkim absolwentom i pozostałym uczniom życzymy  udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.