Dzisiaj uczniowie klasy 6 i 7 uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pod tytułem „Budowanie zdrowych nawyków – profilaktyka otyłości” prowadzonych przez studentkę ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studentka jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki Klinicznej, które zajmuje się między innymi edukacją w zakresie prawidłowego odżywiania.

Głównym celem zajęć z uczniami naszej szkoły było zapoznanie z pojęciem otyłości i jej powikłaniami, a także z profilaktyką tej jednostki chorobowej związaną z prawidłowymi nawykami żywieniowymi.

Dziękujemy Pani Weronice za ciekawą lekcję, dzięki której uczniowie potrafią zdefiniować otyłość, wskazać jej negatywne skutki zdrowotne, a także wymienić konkretne sposoby budowania prawidłowych nawyków żywieniowych zapobiegających rozwojowi otyłości.