Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamieszczono właśnie ważną informację : Terminarz postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Wiadomo już:

  • do kiedy należy złożyć wniosek i dokumenty rekrutacyjne,
  • do kiedy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kiedy zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szczegóły: POD LINKIEM