Poniżej zamieszamy wyniki rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej