OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Jadwigi Półtorak. Pani Jadwiga pracowała w naszej szkole od IX 1986 roku do XII 2003 roku. Była nie tylko nauczycielką z dużymi sukcesami dydaktycznymi, ale także mentorką wielu uczniów. Jej oddanie pracy, pasja do nauczania oraz wsparcie dla uczniów sprawiły, że pozostanie na zawsze w sercach wielu absolwentów i pracowników szkoły.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 10.02.2024 r. o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Brudzewie.

Niech spoczywa w pokoju!

Krótki biogram:

Urodziła się 14 lipca 1944r, w Ciechocinku. Do 7. roku życia mieszkała w Ciechocinku, następnie na ziemiach odzyskanych w powiecie kołobrzeskim, następnie w powiecie słupeckim.

Do szkoły podstawowej uczęszczała w Szemborowie. Po ukończeniu SP uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

Praca zawodowa:

  • 01.09.1962 r. podjęła pierwszą pracę w zawodzie nauczyciela w Janowie-Skąpym.
  • 01.09.1965r. rozpoczęła pracę w SzkolePodstawowej w Mielżynie, gdzie została zatrudniona  jako nauczyciel
    i jednocześnie od lutego 1966 r. podjęła obowiązki kierownika w  filii Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Mielżynie.
  • 01.01.1973 r. rozpoczęła pracę w SP 3 we Witkowie, gdzie nauczała chemii, matematyki i fizyki.
  • 08.06.1977 r. zdała egzamin magisterski w Zaocznym Studium Chemii w Poznaniu (UAM Poznań)
  • od 01. 09.1986 r. do grudnia 2003 roku pracowała w Szkole Podstawowej/Gimnazjum w Powidzu

W swoje długoletniej pracy zawodowej odnosiła wiele sukcesów w nauczaniu i wychowaniu wielu pokoleń. Wielokrotnie jej uczniowie byli finalistami i laureatami konkursów chemicznych, matematycznych, przyrodniczych na szczeblu wojewódzkim.

Potrafiła zaszczepić swoje zainteresowania chemiczno-matematyczne organizując koła przedmiotowe, była także jako opiekunem szkolnego koła LOP.

W latach 1994-1998 pełniła funkcję prezesa ogniska ZNP w Powidzu. Była również ławnikiem w Sądzie Rejonowym z ramienia ZNP