Uprzejmie informuję, że w czasie nauczania zdalnego  godziny i formy pracy pedagoga ulegają zmianie.

W poniedziałki pedagog szkolny pełni dyżur w szkole w godz.:
8.00 – 13.00

Wtorki i piątki w  godz. 13.30 -16.30 prowadzone będą zajęcia indywidualne w formie zdalnej dla uczniów objętych pomocą psychologiczmo-pedagogiczną.

Ponadto jestem do Państwa dyspozycji codziennie poprzez LIBRUS. Istnieje również możliwość umówienia się na rozmowę poza ww. terminami.  Zapraszam do kontaktu.

Zofia Kowalska, pedagog szkolny