Czas podsumować rok szkolny w świetlicy, miejscu relaksu, integracji i zabawy. Świetlica przez cały rok szkolny pełniła nie tyko rolę opiekuńczą, ale również wychowawczą i dydaktyczną. Była miejscem prowadzenia różnorodnych zajęć plastycznych i technicznych pozytywnie wpływających na rozwijanie motoryki małej, twórczości i wyobraźni. Nie brakowało zajęć muzycznych, ruchowych i wielu innych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów.  To miejsce swobodnej zabawy, wypoczynku, nadrabiania zaległości szkolnych, ale również zasad odpowiedniego zachowania i kształtowania kultury osobistej. Miejsce sprzyjające poznawaniu i rozwoju w dziecku zasad odpowiedniego zachowania, oraz chęci zdobywania nowej wiedzy. Dziękujemy wszystkim świetliczakom za cały wspólny rok szkolny i życzymy bezpiecznych wakacji 😉