„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!”
Jak co roku w naszej szkole organizowana jest Góry Grosza. Głównym organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Nasz Dom. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W każdej sali lekcyjnej znajduje się puszka, do której wrzucamy monety. Członkowie SU przeliczą je i prześlą do fundacji. Monety zbieramy do końca stycznia. Klasa, która zbierze najwięcej monet oraz klasa, która zbierze największą sumę pieniędzy otrzyma BON na dzień bez zadań domowych. Wszystkie informacje na temat akcji można znaleźć na stronie https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/.

Samorząd Uczniowski