W tym roku już po raz dwudziesty trzeci przeżywaliśmy Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Cywilizacja życia”.

Ten szczególny dzień obchodzony jest nie tylko w Polsce, ale i w parafiach i ośrodkach polonijnych za granicą, m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Australii, Francji i Hiszpanii. – Jan Paweł II, jak kiedyś w czasie pielgrzymek, tak i dziś łączy Polaków we wspólnej modlitwie.

Dnia 17 października uczniowie przedstawili  inscenizację w której na spotkaniu w kawiarni podczas rozmowy przypominali pewne fakty z życia Karola Wojtyły późniejszego papieża – Jana Pawła II. Opowiedzieli również o Jego nauczaniu dotyczącym życia i miłości.