W dniu dzisiejszym uczniowie klasy piątej i szóstej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Zadaniem uczniów było pokazanie swoich praktycznych umiejętności jazdy na rowerze obejmujące: jazdę po łukach, wykonywanie manewrów, upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, a także udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej w składzie wicedyrektor Sławomir Skudzawski i nauczyciel techniki Dorota Kaźmierska.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy stali się szczęśliwymi posiadaczami pierwszego w życiu „prawa jazdy”