Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

Informacje można znaleźć także w zakładce STREFA RODZICA >> Egzamin ósmoklasisty oraz w zakładce STREFA UCZNIA