„AKTYWNI BŁĘKITNI” to program, którego misją jest promowanie ekologicznych zachowań, wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Nadrzędnym celem programu jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.
Rejsem po Kanale Ślesińskim zakończono tegoroczną edycję programu Aktywni Błękitni na terenie RZGW w Poznaniu.
W wydarzeniu wzięły udział klasy, które najbardziej udzielały się podczas tegorocznej edycji oraz stanęły na podium w konkursie „Ociekamy w wiedzę – woda to nasz najlepszy przyjaciel”. Uczestnicy rejsu nie tylko mieli okazję podziwiać walory przyrodnicze Kanału Ślesińskiego, ale i przeżyć śluzowanie na Śluzie Gawrony!