Z okazji Dnia Mamy i Taty dzieci 5-letnie zabrały rodziców na wycieczkę do Słomówka do agroturystyki „Alpaki u Agi”. Wspólnie karmiliśmy alpaki, owce i kozy. Zdobyliśmy nowe wiadomości na temat tych zwierząt, wykonaliśmy prace plastyczne, wspólnie bawiliśmy się z rodzicami i zjedliśmy bardzo smaczny posiłek. Dzieci przygotowały również krótką część artystyczną.

Najważniejsze jest to, że spędziliśmy ten czas razem ❤

Bardzo dziękujmy za obecność!

Wyjazd finansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.