w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dokonano oceny i wyboru laureatów dwóch konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży:

  1. Konkurs indywidualny plastyczny: „Straż Pożarna w walce z żywiołami”.
  2. Konkurs zespołowy na SPOT FILMOWY : „Żyję bezpiecznie”.

Na ogłoszone konkursy przesłano łącznie 2058 prac. Niestety żadna z nadesłanych przez nas, nie trafiła na podium szczebla krajowego. Jednak wkład, zaangażowanie i prace dzieci zostały ocenione i nagrodzone na szczeblu gminnym. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/23 w naszej szkole. W czasie apelu nagrodzeni zostaną również uczniowie, którzy odnieśli sukces w OTWP. Przedstawiamy prace uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym na temat „STRAŻ POŻARNA W WALCE Z ŻYWIOŁAMI”. Dla przypomnienia, są to: ziemia, woda, powietrze i ogień. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3.