Uczniowie klasy 3 przyłączyli się do projektu AKTYWNI BŁĘKITNI -SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE

Jego celem jest między innymi zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią), aktywizacja na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych ; pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy); zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków.

W ramach projektu AKTYWNI BŁĘKITNI w klasie 3 odbyły się zajęcia pod tytułem: STOP SUSZY. Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami płynącymi z braku wody. Sami wskazywali sposoby, jak takiej sytuacji zapobiec. Doskonale poradzili sobie z wypełnieniem kart pracy i wykonaniem mini akwariów. Z pewnością, wiedzą jak dbać o zasoby wodne naszego środowiska. Trzecioklasiści wzięli udział w konkursie „Ociekamy wiedzą”, wykonując pracę, którą można obejrzeć wykorzystując link: https://read.bookcreator.com/TE71va1RnHfpRwhmKFjFRFoGUUg2/E1rSMYrnTV-M8mvAmWG2GQ

Nagrodą za zaangażowanie w projekcie jest wyjazd do Mikorzyna na rejs po Kanale Ślesińskim 14 czerwca 2023r. Nagrodę tą odstąpiła kolegom i koleżankom klasa 6, która nie może wziąć w niej udziału ze wzglądu na to, że w tym asie wyjeżdża na trzydniową wycieczkę na wyspę Wolin i do Kopenhagi.