Dnia 20 maja 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Festiwalu Krajobrazu pod hasłem „Krajobraz doświadczam w pełni”. Odbył się on na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie w sercu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Głównym celem była promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Uczestnicy mogli skorzystać z pięciu stref: GIER I ZABAW, NAUKI, RELAKSU, KULTURY, SMAKÓW. Punktem kulminacyjnym był pokaz MODY EKOLOGICZNEJ. Uczniowie ze szkół województwa wielkopolskiego prezentowali stroje wykonane z materiałów recyklingowalnych. Celem konkursu było podniesienie świadomości społecznej na temat kryzysu ekologicznego, a także roli i znaczenia zasobów wodnych w przyrodzie i życiu człowieka oraz problemu zanieczyszczenia wód plastikiem. Dodatkowe zadanie konkursu to rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i autoprezentacji wśród dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa zaprezentowała dwa stroje: łabędzia (Iza, Nela i Anastazja z klasy 6) oraz lilii wodnej (Sofia z klasy 8). Strój lilii wraz z zaprezentowanym przekazem ekologicznym zyskał uznanie widzów i jury otrzymując wyróżnienie. Sofia Fedyk otrzymała nagrodę rzeczową, a szkoła piękne wydanie książki Campbella „Biologia”. Ponadto uczestnicy festiwalu przywieźli sadzonki drzew otrzymane za zebraną i oddaną podczas festiwalu makulaturę.

Opiekunami wycieczki były: pani Justyna Stasiak i Dorota Wareńczak. W przygotowaniu wyróżnionego stroju pomagała pani Magdalena Lauer.

Wyjazd został sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Wiersze napisane przez uczniów:

Bocian- symbol polskiej przyrody.

Gdy kwiecień nastaje,

 powracam do Polski – ja-  bocian  

 -symbol polskiej przyrody.

Z zamorskiej reemigruję  ziemi.

Tu mi zawsze było  dobrze,

Słonko ikrami

grzeje promiennymi,

Łąkowe kwiaty lśnią dywanami długimi.

Dźwięczą srebrne fale w  jeziorze.

Powidzki Park  

wita mnie radośnie

bogactwem flory i fauny.

Lecz,… co to?

Wody ubyło w jeziorze?

Ryb jakby mniej?

A tam co błyszczy wśród zarośli?

Traszka? Żabka? Czy skorupiak jakiś?

Może inny przysmak bocianiej rodziny?

Nie!  Cóż ja widzę? To plastik!

Ten straszny zabójca nie jest bez winy!

Lęgowiska i gniazda

koloni bocianich,

Czyż nie ma żadnych perspektyw dla nich?

Jeśli moim bratem  być chcesz,

Zadbaj o nas też!

PANI LILIA

Oto ja PANI LILIA

Jestem dumna, piękna, delikatna,

z moim wyglądem śmiem twierdzić, że powabna.

Jak rozkwitam

Wszystkich mą urodą witam

Mą słodką wonią w każdego wnikam.

Płatki moje białe,

Zawsze doskonałe

I cudowne liście me

W wodzie taplają się.

Woda i słońce – to potrzebne do życia mi rzeczy,

Towarzystwo innych bardzo mnie cieszy.

Lecz trudne dzisiaj życie w stawie wiodę,

Gdyż puszki i  butelki  zakłócają mą swobodę.

Pamiętaj człowieku młody!!!!

Jeżeli śmieci do wody wrzucamy,

Ryby wszystkie zatruwamy

 I Lilie wodne zabijamy!