W miesiącu kwietniu 2023r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Długopisy 3D- zajęcia w ramach lekcji techniki oraz informatyki miały na celu rozwijanie kreatywności i myślenia logicznego.

Roboty edukacyjne Ozoboty- programując roboty uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność oraz uczą się logicznego myślenia i dochodzenia do najbardziej optymalnego rozwiązywania problemu.

Kamera z gimbałem i aparat fotograficzny z akcesoriami – uczniowie prezentowali swoje uzdolnienia, rozwijali swoje umiejętności sceniczne, wokalne. Upamiętnili uroczystości szkolne, konkursy i zajęcia szkolne.

Laminarka- Uczniowie za pomocą laminarki zabezpieczali materiały wykorzystywane na lekcjach oraz na gazetkach szkolnych.

koordynator projektu – Dorota Kaźmierska