Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w „II Wirtualnym Biegu Patriotycznym w ZSP Powidz”.

Regulamin:

I ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r., ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, w Powidzu, 62-430 Powidz, tel. 632776123.

II  CEL IMPREZY

 • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej,
 • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym,
 • promowanie różnorodnych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu,
 • propagowanie aktywności fizycznej  bez pośpiechu i presji na wynik,
 • promocja szkoły jako placówki wspierającej aktywność fizyczną.

III TERMIN I MIEJSCE

1.Bieg ma charakter wirtualny. Uczestnikami biegu są uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej  1918 r., ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, 62-430 Powidz.

2. Bieg ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu i porze dnia, bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach od 1 maja 2023 r. do 7 maja 2023 r.

IV ZASADY BIEGU  / LIMIT CZASU/   DYSTANS

1. Wyznaczona przez siebie trasa jest do pokonania w różny sposób:

 • biegiem,
 • marszobiegiem,
 • marszem,
 • spacerem,
 • hulajnogą,
 • na rolkach.

2. Pokonywana trasa powinna być jak najbardziej wygodna, płaska, utwardzona i bezpieczna dla uczestnika. Bieg można pokonać pojedynczo lub w towarzystwie kolegi/koleżanki pod opieką osoby dorosłej.

     3. Organizator nie zakłada limitu czasu na pokonanie dystansu,

       4.  Dystans:

         – klasy I – III- 2 kilometry

         – klasy IV – VIII- 5 kilometrów

Obowiązkowo uczestnik podczas pokonywania dystansu musi posiadać na sobie element patriotyczny( np. ubrania w kolorach biało- czerwonych, flagę Polski, namalowaną na twarzy flagę Polski( farby do twarzy).

IV POTWIERDZENIE BIEGU

Każdy uczestnik/opiekun  dokonuje pomiaru aktywności dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS i przesyła wynik do 8 maja 2023 r.  (np. w formie zrzutu ekranu) oraz zdjęcie potwierdzające udział na e-mail:

Polecane aplikacje:

Sports Tracker, RunKeeper, Mi Fit, Samsung Health

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnik startuje w biegu na odpowiedzialność rodzica/opiekuna. Uczestnictwo w „ II Wirtualnym Biegu patriotycznym w ZSP Powidz” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Uczestnicy biegu otrzymują pochwałę do dziennika elektronicznego Librus.

Do zobaczenia na trasie!