3 kwietnia br. obchodziliśmy  w naszej szkole  Międzynarodowy  Dzień  Ptaków.

Z tej okazji  przygotowana została wystawa, dotycząca ptaków żyjących na Jeziorze Powidzkim, bądź związanych z tym akwenem.

Głównym celem było zwrócenie uwagi na rolę ptaków w przyrodzie, zagrożenia z jakimi muszą się borykać, a także zachęcenie do podjęcia działań ochronnych.

Dla przybliżenia bogactwa i różnorodności gatunkowej tych zwierząt, odczytano referat przez szkolny radiowęzeł.

Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną oraz prace  przedstawiające  biologię poszczególnych gatunków.

Chętni z klas IV – VIII mieli okazję  sprawdzić  swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konkursie polegającym na rozwiązaniu krzyżówki.